Stranica u izradi

  • CLB Holding d.o.o.
  • Sjedište: Ledine 6, HR-48327 Molve
  • Adresa: Zagrebačka av. 104d/519, HR-10000 Zagreb
  • OIB: 80027050869
  • Temeljni kapital: 496.800,00 HRK
  • Luka Divkovic
  • Direktor
  • Mobitel: HR +385 99 290 06 23
  • Broj telefona: HR+ 385 1 6132178
  • E-mail: luka@clb.com.hr